Integritetspolicy

 1. Inledning Din integritet är av stor vikt för Mimass AB, och vi strävar efter transparens i vår hantering av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina uppgifter. Policyn kan uppdateras, varvid den senaste versionen alltid finns tillgänglig på vår hemsida.

 2. Ansvar för dina personuppgifter Mimass AB, org. nr 556904-1386, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är angelägna om att vara tydliga med vår databehandling. För frågor, kontakta oss på:

  Tel: [Ange Mimass telefonnummer] E-post: cliniccare@mimass.se

 3. Insamling av personuppgifter Vi samlar in personuppgifter när du blir kund, gör beställningar, använder våra tjänster, kontaktar kundtjänst, deltar i evenemang, eller interagerar med oss på annat sätt. Exempel på insamlade uppgifter:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer)
  • Personnummer vid köp
  • Köpinformation
  • Ärenderelaterad korrespondens
 4. Personuppgifter från andra källor Utöver de uppgifter du direkt lämnar till oss kan vi samla in data från sociala medier och andra externa källor. Kommunikation på sociala medier, såsom Instagram och Facebook, behandlas enligt gällande sekretesspolicys och din samtycke.

 5. Användning och lagring av personuppgifter Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål, såsom att administrera beställningar, marknadsföra våra produkter, administrera kundtjänstärenden, samt för att uppfylla lagkrav. Vi lagrar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för dessa ändamål eller så länge lagen kräver.

 6. Utlämning av personuppgifter Dina uppgifter kan komma att delas med tredje part, till exempel för leverans- och betaltjänster, IT-stöd och molntjänster. Dessa företag agerar som personuppgiftsbiträden för oss och behandlar dina uppgifter enligt våra instruktioner.

 7. Tredjelandsöverföringar Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. Överföring till länder utanför EU/EES sker endast om det kan ske lagligt och säkert.

 8. Dina rättigheter Du har rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning, invändning mot behandling, återkallande av samtycke, dataportabilitet och att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten. Kontakta oss på cliniccare@mimass.se för att utöva dina rättigheter.